Kanun, yönetmelik, tüzük ve mevzuatlarla belirtilmiş, çalışanların korunmasını sağlamaya yönelik tüm iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uygun olarak çalışmaya özen gösteriyoruz.

İş Sağlığı ve iş Güvenliği Profesyonellerimiz düzenli olarak eğitimler verip fiziki saha kontrolleri yapmakta, karşılaşılabilecek riskler proaktif bir yaklaşımla önceden öngörülerek düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Önceliğimiz sağlıklı ve güvenli çalışma alanı oluşturmaktır.